Pracie gély z BELGICKA

Prací Gél Persil Professional Color Gel

Prací Gél Persil Professional Color Gel
Persil Professional Color

Prací gel na pranie farebného prádla s unikátnou technológiou, ktorá umožòuje efektívne pra obleèenie už od 20°C. Tým šetríte nielen elektrickú energiu pri prani, ale hlavne prané textílie a životné prostredie.

Velké balenie vhodné pre práèovne, hotely, penzióny a iné prevádzky.
-úèinnì odstraòuje mastnoty, škvrny od ovocia, kávy, èaju alebo vína
-príjemná sviežos a vôòa
-teplota prania od 20 do 60°C

Obsah: 5,082 L

77 pracích dávok

Dovoz z Belgicka.
16,00 €